Sposób na VBScript Error 2738

Ostatnio opisywałem moje problemy dotyczące instalacji Adobe Photoshop CS3. Udało mi się to wszystko rozwiązać, choć po kilku dniach i tak musiało dojść do ponownej instalacji całego system operacyjnego – najwyraźniej ten miał już po prostu dosyć ogromu testów i oprogramowania. No nic to, mówi się trudno. Po świeżej instalacji trafiłem na jeden i ten sam problem dotyczący tym razem już dwóch aplikacji: ponownie CS3, oraz Security Manager od HP. Polegał on na przerwaniu instalatora i wywaleniu komunikatu:

Error 2738. Could not access VBScript run time for custom action.

Muszę przyznać, że nieco naszukałem się w internecie za rozwiązaniem, głównie za sprawą tego, że używam systemu 64-bitowego, no i tradycyjne rozwiązania nie pomagały. Nie wiem czy i wam zdarzyło się zobaczyć ten error podczas instalacji np CS3, ale mimo to postanowiłem opisać jego rozwiązanie. Pierwsze co robimy, to uruchomienie linii poleceń (cmd). Musimy to zrobić z uprawnieniami administratora, więc w wypadku Visty i Sevena z menu kontekstowego wybieramy “Uruchom jako administrator“.
Następnym krokiem jest przejście do odpowiedniego katalogu – system32 w wypadku systemów x86 (znając życie, będzie taki domyślnie, więc nic nie musimy ruszać), oraz syswow64 w wypadku x64. Mimo to warto podać oba polecenia:

cd %windir%\system32

cd %windir%\syswow64

Następnie musimy dokonać zmian, mającej na celu zarejestrowanie silnika VBScript. Robimy to wydając polecenie:

regsvr32 vbscript.dll

W niektórych wypadkach tyle wystarczy – możemy sprawdzić rezultat bez ponownego uruchamiania komputera. U mnie, na Windows 7 Professional x64 niestety było to za mało, należało jeszcze odpowiednio zmodyfikować rejestr. W linii poleceń odpalonej jako administrator wklepujemy i potwierdzamy:

Dla systemu x86:

reg delete "HKCU\SOFTWARE \Classes\CLSID\{B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}" /f

Dla systemu x64:

reg delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}" /f

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby ręcznie uruchomić regedit i usunąć odpowiedni klucz w rejestrze. Po tej operacji ponownie wykonujemy wcześniejsze polecenie dotyczące rejestracji VBScript. Od tej chwili, instalatory powodujące wyrzucenie wcześniej błędu 2738, powinny działać prawidłowo.