Fix: perl: warning: Setting locale failed

If you use OS X you can disover strange issue while connecting other machines through SSH (ex. Ubuntu Servers). It’s information about problems with load locales: perl: warning: Setting locale failed. It isn’t your server fault, but OS X default settings used in user session and profile. You can easily fix that issue editing profile file or for example ZSH config file.

Just edit ~/.profile and add that lines on the end:

After that close terminal and open it again (ZSH) or just re-login to system. You can of course use other locales, specific to your system language and region settings.

Fix SYSLOG check failed on Ubuntu Server 16.04

If you use Ubuntu Server and decided to install some firewall or log monitoring (UFW, LFD etc.), you can receive strange mails about SYSLOG check failed. The example content of such mails is:

Error: Failed to detect code [BlaBlaBla1234BlaBlaBla1234] in SYSLOG_LOG [/var/log/messages]

SYSLOG may not be running correctly on mymachine

You must first check rsyslog service status (service rsyslog status) – Ubuntu uses rsyslog by default and if there is no such service, you should install it. This may not be enough, becuase default rsyslog configuration doesn’t ceate messages log files. To change that, you should edit file /etc/rsyslog.d/50-default.conf (file may be called differently!) and uncomment that section:

It is responsible for saving logs to /var/logmessages file. You can also uncomment or comment other settings in that file – rsyslog provides many informations about mails, kernel, user actions or debug info. After that just restart service. Firewalls and monitoring services should work fine now.

LNMP – Część 6: Kilka sztuczek dla nginxa

Ostatnio pisałem o tym, jak naszą konfigurację LNMP doposażyć w bardzo przyjemny skrypt phpMyAdmin w celu wygodniejszego zarządzania niemalże całym serwerem bazodanowym. Na koniec zaznaczyłem, że z tej serii pojawi się jeszcze przynajmniej jeden wpis. Dzisiaj chciałbym się nim podzielić. Postanowiłem w jednym artykule spisać nieco przydanych rozwiązań dla serwera nginx. Pokazują one jego uniwersalność, oraz to, że wcale nie musi koniecznie robić jako dodatek, dostawka dla Apache. Dlaczego nie wykorzystać go jako główny serwer, skoro radzi sobie tak dobrze? Mam nadzieję, że poniższe porady okażą się dla kogoś przydatne.

Continue reading “LNMP – Część 6: Kilka sztuczek dla nginxa”

LNMP – Część 5: phpMyAdmin

Co prawda moje poprzednie wpisy wyczerpały już „skrót” zawarty w tytule, bo pojawił się wpis dotyczący serwera www Nginx, następnie konfiguracji interpretatora PHP, a ostatnio również bazy danych MariaDB. Uznałem jednak, że to nie będzie jeszcze wszystko i jeżeli pojawi się coś ciekawego do opisania, podzielę się tym. Zapraszam również was samych, być może zaproponujecie jakiś pomysł, który będę w stanie zrealizować? Dzisiaj natomiast zapraszam do poradnika opisującego, jak naszą działającą już konfigurację wyposażyć w phpMyAdmina – bardzo wygodne narzędzie stworzone w języku PHP, pozwalające na obsługę bazy danych z poziomu przeglądarki internetowej.

Continue reading “LNMP – Część 5: phpMyAdmin”